Select Page

Cristina Urbina Pons

Enginyer Tècnic Industrial especialitat Mecànica, Enginyer en Organització Industrial i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Doctora per la Universitat Rovira i Virgili.

Ha estat Project Manager junior a SEAT (1992-1994), professora associada a la UPC (1995-1998) i des del 1998, a la URV. És professora titular d’Universitat des del 2012 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ), on ha desenvolupat projectes d’innovació docent, i forma part de la direcció del centre com a Secretària des de l’any 2017, responsable de difusió i comunicació des del 2012 i, des del 2020, també com a responsable del sistema intern de garantia de la qualitat.

El seu àmbit de recerca és la caracterització dels materials amb memòria de forma. Participa activament en accions de gènere com el Girls’ day i, especialment, des del 2018, amb el projecte Inspira STEAM, programa pioner de foment de la vocació científic-tecnològica, del qual n’és la coordinadora a la província de Tarragona.

Ha viatjat pels 5 continents, des de Mongòlia fins a la Patagònia, passant per Pakistan o Tanzània, per pujar cims, fer travesses a peu, en bicicleta o amb esquís.