Select Page

Us presentem les nostres sis línies de govern. Uns principis directors que abasten els grans àmbits de la nostra acció de govern.

Volem oferir a la societat una recerca i una docència d’impacte, al servei del bé comú de les persones, posicionant així la URV com un agent clau del territori, amb projecció internacional. Per dur a terme aquest repte cal liderar un procés de transformació inclusiu, centrat en les persones en un marc institucional respectuòs amb l’entorn i sostenible econòmicament.

6 línies de govern

 

  • Persones URV, eix de la nostra estratègia
  • Una recerca d’impacte per al territori
  • Transformació educativa per a les professionals del futur.
  • Marca URV. Visibilitat i posicionament al món
  • Digitalització humanitzada. Una universitat
   responsable i respectuosa
  • Desenvolupament institucional sostenible