Select Page

Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

Com a equip, hem assolit una visió molt clara de les necessitats de la URV i tenim la motivació, la il·lusió i la capacitat per executar un pla que durem a terme en el marc del nostre mandat.

Us presentem un total de 14 accions de pla de govern que assumim com a compromís davant de la comunitat URV. El seu desplegament ens ha de permetre posicionar la nostra universitat com l’actor clau que hem de ser per a la societat.

Les diferents accions abasten tots els àmbits de l’activitat acadèmica, així com els processos de gestió i la vida universitària. Sempre centrades en les persones i amb l’objectiu d’impacte social, tenen com a denominador comú una visió transformadora, plenament transversal i fonamentada en la implicació del talent del PDI, PAS i estudiants.

Un animem a llegir el nostre programa. En coherència amb la nostra aposta per la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient no el trobareu imprès.